Ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021, με ιδιαίτερη επιτυχία το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο “Chief Sustainability Officer (CSO) Professional”, το οποίο προσέφερε αποκλειστικά για τα Μέλη του το CSR Cyprus. To σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Sustainability Knowledge Group και το παρακολούθησαν εκπρόσωποι εταιρειών-Μελών του CSR Cyprus. Στόχο είχε να προσφέρει μια σφαιρική προσέγγιση για θέματα βιωσιμότητας, ESG, απολογισμούς μη οικονομικών αποτελεσμάτων κ.λπ., μέσα από μια σειρά εντατικών εκπαιδευτικών ασκήσεων και παραδειγμάτων πρακτικής εφαρμογής τους σε εταιρείες ή οργανισμούς.

Οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με διάφορα εργαλεία και μεθόδους ώστε να είναι σε θέση, ανάμεσα σε άλλα, να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα τη στρατηγική βιωσιμότητας του οργανισμού τους και να εξασφαλίζουν τη μεγιστοποίηση του θετικού αντικτύπου τους εφαρμόζοντας διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. Όπως διαφάνηκε από τα πορίσματα του σεμιναρίου, οι CSOs κάθε οργανισμού, ανεξαρτήτως μεγέθους, οφείλουν να ανταποκρίνονται άμεσα στις αυξανόμενες προκλήσεις που ενέχει ο ρόλος τους και να ερμηνεύουν την έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας ως στρατηγική ευκαιρία και εργαλείο διαχείρισης ρίσκων, που τους προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μετά από κατάθεση σχετικής εργασίας αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν την πιστοποίηση “Chief Sustainability Officer Professional” από τον διεθνή φορέα αναγνώρισης επαγγελματικών δεξιοτήτων ILM, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.