Πραγματοποιήθηκε η Εκλογική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ), μέλος ΟΕΒ, στις 15 Μαρτίου 2019, στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία.

Στη Συνέλευση έγινε απολογισμός των πεπραγμένων για το έτος 2018 και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με νέες νομοθεσίες που αφορούν τα κολλέγια.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση ήταν οι επιπτώσεις που θα υπάρχουν σχετικά με τα κολλέγια σε μια πιθανή αποχώρηση ή παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ε.Ε. καθώς και η εγγραφή των αλλοδαπών φοιτητών από τρίτες χώρες.

Στη Συνέλευση πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες και εκλογές για ανάδειξη νέου Δ.Σ., όπου προέκυψε η πιο κάτω σύνθεση για τη διετία 2019-2021:

  • Πρόεδρος: Δρ. Μάριος Αμερικάνος-American College
  • Αντιπρόεδρος: Άντης Λόππας-Alexander College
  • Γραμματέας: Μιχάλης Αρέστη-Atlantis College
  • Ταμίας: Γιώργος Κρητικός -Global College
  • Μέλος: Λάκης Παπαθωμάς- The C.T.L. Eurocollege