Ο επιχειρηματικός Σύνδεσμος Cyprus Payroll Management Association (CPMA), ιδρύθηκε περί τα τέλη του 2019 από αναγνωρισμένους επαγγελματίες, με βασικό στόχο την ανάπτυξη του επαγγελματικού κλάδου παροχής υπηρεσιών Διεύθυνσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας στην Κύπρο.

Όραμα του CPMA είναι οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες καθώς και ο ευρύτερος κόσμος της οικονομίας, να κατανοήσουν πλήρως την μεγάλη σημασία του τομέα Διεύθυνσης Μισθοδοσίας και να λειτουργήσει ως σημαντικός στρατηγικός εταίρος στην ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Βασική μέριμνα του Συνδέσμου είναι η υποστήριξη, καθοδήγηση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με τη Διεύθυνση Μισθοδοσίας.

Τα μέλη του CPMA, με τη συμμετοχή τους στο Σύνδεσμο προσβλέπουν στη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των σχετικών υπηρεσιών.

Ανάμεσα στις δράσεις του Συνδέσμου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση των μελών.
  • Μελέτη και προώθηση εισηγήσεων για νομοθεσίες/κανονισμούς και καλές πρακτικές προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές και άλλους σχετικούς φορείς.
  • Παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα εντός της Κύπρου και Διεθνώς καθώς και ενημέρωση των μελών και άλλων ενδιαφερομένων.
  • Ανάπτυξη συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των μελών.
  • Διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό τησυνεχή διεύρυνση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μελών.
  • Ο Σύνδεσμος εντάχθηκε στη δύναμη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) το2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον CPMA, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cpma.org.cy