Αναστολή της υποχρέωσης για καταβολή δόσεων και τόκων δανείων που παραχωρήθηκαν από Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων σε μέλη τους

Posted by & filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Ο Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών έχει εκδώσει στις 2 Ιουνίου 2020, οδηγία με την… Read more »