Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την εισαγωγή συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου

Posted by & filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού… Read more »

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τμήματος Τελωνείων με θέμα: «Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων, TARIC, Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες»

Posted by & filed under ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΕΒ.

Το Τμήμα Τελωνείων πλαίσια της αποστολής του για επιμόρφωση των εργασιακών του εταίρων, διοργανώνει εκπαιδευτικό… Read more »