Εφαρμογή του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2014, ο οποίος αφορά την προσφορά ελαιολάδου από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης προς τους καταναλωτές. Πληροφόρηση των καταναλωτών αναφορικά με την προσφορά υποκατάστατου ξιδιού αντί ξιδιού από ζύμωση.

Posted by & filed under ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ.

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ταυτάριθμης επιστολής του Γραφείου μου με… Read more »