Τα γεγονότα: Υπάλληλος εργαζόταν ως καθαριστής σε εταιρεία που δραστηριοποιείτο αποκλειστικά στις Βρετανικές Κυρίαρχες Βάσεις… Read more »

Περισσότερα

Το Άρθρο 6(1) του Περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου αναφέρει «….ο υπό εργοδότου τερματισμός απασχολήσεως τεκμαίρεται,… Read more »

Περισσότερα

Τα Γεγονότα: Εργοδοτούμενη απασχολείτο σε εκτελωνιστική εταιρεία που διατηρούσε δικό της αποθηκευτικό χώρο (bonded warehouse)… Read more »

Περισσότερα