Σύμφωνα με το  Άρθρο 6(1) του Περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου «….ο υπό εργοδότου τερματισμός απασχολήσεως… Read more »

Περισσότερα

Ο ΝόμοςΣύμφωνα με το Άρθρο 5(ε) του Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου, ο εργοδότης μπορεί… Read more »

Περισσότερα

Η ΟΕΒ ενημερώνει τις επιχειρήσεις – Μέλη της ότι ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων… Read more »

Περισσότερα

Τα γεγονόταΕργοδοτούμενος απασχολείτο ως οδηγός αντλίας έτοιμου σκυροδέματος σε εταιρεία παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος… Read more »

Περισσότερα