Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κ. Γιώργος Πέτρου, συμμετέχει στο Συνέδριο ανωτάτου… Read more »

Περισσότερα

Στα πλαίσια προγράμματος Erasmus+ «ECO– Commerce: Ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων με περιβαλλοντικόπροσανατολισμό», στο οποίο από την Κύπρο… Read more »

Περισσότερα