Πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2021, η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου (ΕΙΦΚ),… Read more »

Περισσότερα

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών Κύπρου (ΣΙΕΥΚ) και ομόφωνα αποφασίστηκε… Read more »

Περισσότερα

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Εκδηλώσεων (ΠΑΣΥΕΠΕΚ) – μέλος της Ομοσπονδίας εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε… Read more »

Περισσότερα

Προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων και βεβιασμένων συμπερασμάτων o Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Εκδηλώσεων (ΠΑΣΥΕΠΕΚ) – μέλος… Read more »

Περισσότερα