Τη διαβεβαίωση ότι, κύριο μέλημά της Κυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχώς αναφυόμενα ζητήματα, και αξιολογώντας… Read more »

Περισσότερα

Η συμβολή και η συνεργασία του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με την εκτελεστική και… Read more »

Περισσότερα

Τη συμβολή της Επιτρόπου Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέλλας Κυριακίδου, ως… Read more »

Περισσότερα

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) χαιρετίζει την παράταση μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου των μέτρων… Read more »

Περισσότερα

Ο Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Συμβούλων Κύπρου (ΚΣΕΣ) εκφράζει την απογοήτευσή του για την κοινή ανακοίνωση των… Read more »

Περισσότερα

Μη προβλέψιμη χαρακτήρισε την κατάσταση που διανύει η ξενοδοχειακή βιομηχανία της Επαρχίας Πάφου ο πρόεδρος… Read more »

Περισσότερα