Σύμφωνα με το  Άρθρο 6(1) του Περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου «….ο υπό εργοδότου τερματισμός απασχολήσεως… Read more »

Περισσότερα

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στα πλαίσια της ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τις νέες… Read more »

Περισσότερα

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, η… Read more »

Περισσότερα