Ψηφίστηκε πρόσφατα ο περί της ‘Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και του Δικαιώματος Παροχής Συνδικαλιστικών Διευκολύνσεων… Read more »

Περισσότερα

Οι νεοεισερχόμενοι στην απασχόληση, λόγω της έλλειψης εμπειρίας, σωματικής και ψυχολογικής ωριμότητας αλλά και δεξιοτήτων… Read more »

Περισσότερα

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, υπό τον Πρόεδρο… Read more »

Περισσότερα