Τα γεγονόταΕργοδοτούμενος απασχολείτο ως οδηγός αντλίας έτοιμου σκυροδέματος σε εταιρεία παραγωγής και διάθεσης έτοιμου σκυροδέματος… Read more »

Περισσότερα

Η ΟΕΒ ενημερώνει τις επιχειρήσεις – Μέλη της ότι ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων… Read more »

Περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει υποτροφίες σε Μέλη της ΟΕΒ για την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού… Read more »

Περισσότερα