Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η Ιδρυτική Συνέλευση του Συνδέσμου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών Κύπρου (ΣΙΕΥΚ) και ομόφωνα αποφασίστηκε… Read more »

Περισσότερα

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Εκδηλώσεων (ΠΑΣΥΕΠΕΚ) – μέλος της Ομοσπονδίας εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε… Read more »

Περισσότερα

Τεράστιας σημασίας διάκριση και σπάνιας τιμής αναγνώριση της τεχνογνωσίας και της επαγγελματικής αξίας της Διευθύντριας… Read more »

Περισσότερα