Περίπου 1,6 δις εργαζόμενοι στην ανεπίσημη οικονομία, που αντιστοιχούν περίπου στο ήμισυ του παγκόσμιου εργατικού… Read more »

Περισσότερα

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) καλεί τις κυβερνήσεις να λάβουν επείγοντα, στοχευμένα και ευέλικτα μέτρα… Read more »

Περισσότερα