Αν η Κυπριακή Δημοκρατία κηρύξει μορατόριουμ εργασιών στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ), λόγω Κυπριακού… Read more »

Περισσότερα

Τίθεται την ερχόμενη Πέμπτη 9 Ιουλίου, ο θεμέλιος λίθος του Τερματικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στο… Read more »

Περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) έδωσε το «πράσινο φως» για χρηματοδότηση ύψους 80… Read more »

Περισσότερα

Ο καθορισμός αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου είναι μια σύνθετη διαδικασία, με… Read more »

Περισσότερα

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας χαιρετίζει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας… Read more »

Περισσότερα