Οι συνθήκες που θα επιτρέπουν στα άτομα να εργάζονται και, παράλληλα, να φροντίζουν την οικογένειά… Read more »

Περισσότερα

Η συμμετοχή της γυναίκας στην απασχόληση ως ποσοστό στο σύνολο του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας… Read more »

Περισσότερα

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), αρμόδια αρχή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία,… Read more »

Περισσότερα

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι θα… Read more »

Περισσότερα