Την επίλυση των βραχυπρόθεσμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανικές περιοχές και οι βιομηχανικές ζώνες όπως… Read more »

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υποβολή προτάσεων στο Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και… Read more »

Περισσότερα

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) θα διευκολύνει την πορεία προς τη βελτίωση της παραγωγικότητας… Read more »

Περισσότερα