Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) επιθυμεί να ενημερώσει τους δικαιούχους του Σχεδίου Χορηγιών για αντιπροσώπευση… Read more »

Περισσότερα

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της συμμετοχής… Read more »

Περισσότερα

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων… Read more »

Περισσότερα

Μια εξαιρετικά κρίσιμη και πρωτόγνωρη επιχείρηση για τα κυπριακά δεδομένα στον κατασκευαστικό τομέα ολοκληρώθηκε πρόσφατα… Read more »

Περισσότερα