Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προχώρησε σήμερα στην υπογραφή Συμφωνίας με την εταιρεία PricewaterhouseCoopers Ltd… Read more »

Περισσότερα

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου Grecian Bay, μετά από έρευνα ανάμεσα στις διάφορες τεχνολογίες εξοικονόμησης ηλεκτρικής… Read more »

Περισσότερα

Γίνονται δεκτές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας,… Read more »

Περισσότερα

Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, το οποίο αποστάληκε στην Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και… Read more »

Περισσότερα

Μετά από την τεράστια επιτυχία και ζήτηση που παρουσιάζουν τα προγράμματα ανταμοιβής πελατών τους, οι… Read more »

Περισσότερα