Σε οκτώ εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό προτίθεται, σε πρώτο στάδιο, να συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο… Read more »

Περισσότερα

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι έχει δοθεί παράταση μέχρι τη Δευτέρα 05… Read more »

Περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση καταχώρισης των κυπριακών προϊόντων, Λουκάνικο Πιτσιλιάς και Λούντζα Πιτσιλιάς,… Read more »

Περισσότερα