Σχέδιο που αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτιριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από… Read more »

Περισσότερα

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΕ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των τριών… Read more »

Περισσότερα

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ότι το Σχέδιο Επιχορήγησης… Read more »

Περισσότερα