Σκοπός του Έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κατάρτισης, σε Μικροεπιχειρήσεις με απασχόληση 1-4 άτομα,… Read more »

Περισσότερα

Σκοπός του Έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κατάρτισης, σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απασχόληση 5-249… Read more »

Περισσότερα

Στο πλαίσιο των μέτρων που προωθούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την… Read more »

Περισσότερα