Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που άπτεται με θέματα γυναικείας φτώχειας, από την αρχή της οικονομικής κρίσης, οι γυναίκες έχουν τιμωρηθεί διπλά, με την απώλεια των θέσεων εργασίας τους και την αναγκαστική στροφή τους στη μερική απασχόληση.

Οικονομική κρίση: μεγαλύτερες επιπτώσεις στις  γυναίκες
Οι περικοπές στον προϋπολογισμό και κυρίως οι περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες που επηρεάζουν περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες θα πρέπει να σταματήσουν, δήλωσαν τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σε σχετικό ψήφισμα. Η Επιτροπή ενέκρινε σύνολο προτάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και στα δικαιώματα των γυναικών. Η επένδυση στη δια βίου εκπαίδευση και στις νέες θέσεις εργασίας, στις δημόσιες μεταφορές, και στην ανάπτυξη υποδομών για τη φύλαξη των παιδιών είναι μεταξύ των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
 
Οι γυναίκες έχουν τιμωρηθεί διπλά
Οι γυναίκες έχουν τιμωρηθεί διπλά από την αρχή της οικονομικής κρίσης, με την απώλεια των θέσεων εργασίας τους και την αναγκαστική στροφή τους στη μερική απασχόληση. Τα μέτρα λιτότητας και οι περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό, η ανεργία, η προσωρινή εργασία και οι χαμηλοί μισθοί επηρέασαν περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες.

«Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μια σιωπηλή και ολέθρια κρίση που επιδεινώνει και αποδυναμώνει τη θέση τους. Ήδη πριν από την κρίση υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός γυναικών σε σχέση με τους άνδρες που επηρεάζονταν από την ανεργία, την επισφαλή εργασία, τη μερική απασχόληση, τους χαμηλούς μισθούς και τη βραδεία επαγγελματική ανέλιξη. Σήμερα, ως αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας, υφίστανται διπλή τιμωρία. Αυτό το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής ισότητας και της απασχόλησης. Πρέπει να σταματήσει η υποβάθμιση των γυναικών στην κοινωνία», δήλωσε η εισηγήτρια Elisabeth Morin-Chartier (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Γαλλία).

Ως αποτέλεσμα των περικοπών στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στον προϋπολογισμό των υποδομών κοινωνικής ευημερίας, όπως της εκπαίδευσης, της φύλαξης των παιδιών, της υγείας και των υπηρεσιών περίθαλψης, οι γυναίκες παραιτήθηκαν εντελώς ή μείωσαν τις ώρες εργασίας τους, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της γυναικείας φτώχιας. Η μερική απασχόληση έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, όχι μόνο στη μείωση του εισοδήματός τους, αλλά επίσης και των συντάξεων τους.

Τα μέλη της Επιτροπής θεωρούν ότι παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας για τους άνδρες και τις γυναίκες είναι συγκρίσιμα, η κρίση επηρεάζει τις γυναίκες διαφορετικά: οι συνθήκες απασχόλησης τους έχουν γίνει πολύ πιο επισφαλείς  ενώ το μειωμένο εισόδημά τους ενίσχυσε τη μερική και ορισμένου χρόνου εργασίας εις βάρος πιο σταθερής απασχόλησης.

Συστάσεις για έξοδο από την κρίση
Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει τις περικοπές στον προϋπολογισμό, κυρίως στο δημόσιο τομέα, στις παροχές  κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας, στην εκπαίδευση και στις υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών. Κάνουν επίσης έκκληση για ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση των δυνατοτήτων φύλαξης των παιδιών μέσω της ανάπτυξης βρεφονηπιακών σταθμών σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και μεταξύ επιχειρήσεων.  

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει το αίτημα για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας  διευκολύνοντας την πρόσβαση των γυναικών σε μικροπιστώσεις, καθώς και για τη βελτίωση  της δημόσιας πολιτικής μεταφορών που θα διευκολύνει τη κινητικότητα των γυναικών και θα συμβάλει στην ισορροπία προσωπικής-επαγγελματικής ζωής.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η γυναικεία φτώχεια δεν προκλήθηκε μόνο από την πρόσφατη οικονομική κρίση, αλλά και από αριθμό παραγόντων όπως τα στερεότυπα, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής,  η επέκταση του προσδόκιμου ορίου  ζωής των γυναικών και, γενικά, όλες οι  μορφές διακρίσεων λόγω φύλου που πλήττουν κυρίως τις γυναίκες.

Τα μέλη συμφώνησαν ότι η οικονομική κρίση, συμβάλλει επίσης έμμεσα στην κάθε είδους παρενόχληση και βία με θύματα  τις γυναίκες.

Διαδικασία: μη νομοθετικό ψήφισμα
Προεδρεύουσα: Elisabeth Morin-Chartier (μέλος Ευρωκοινοβουλίου, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Γαλλία)
Ψηφοφορία στην Ολομέλεια: Μάρτιος