Διαβάστε εδώ το άρθρο του Γιάννη Βασιάδη, Μηχανολόγου Μηχανικού και Λειτουργού Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) με θέμα «Γιατί Πρέπει να Εφαρμόσετε Πρότυπα στην Επιχείρησή σας;  10 Σημαντικοί Λόγοι».