Η επισήμανση των τροφίμων μπορεί να έχει τεράστια επίδραση στις αποφάσεις των καταναλωτών όσον αφορά την αγορά τροφίμων. Σημάνσεις τροφίμων που προξενούν σύγχυση, και περιέχουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό πληροφοριών ή είναι παραπλανητικές πιθανόν να αποτελούν εμπόδιο παρά βοήθεια για τον καταναλωτή.

Από τις 13 Δεκεμβρίου 2014 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Κοινοτικός Κανονισμός για τη σήμανση των τροφίμων με αριθ. (ΕΕ) 1169/2011.

Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, (βιομήχανοι τροφίμων, προμηθευτές τροφίμων κλπ), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του νέου κανονισμού και να παρέχουν πλήρη ενημέρωση προς τους καταναλωτές. Η μη συμμόρφωση λοιπόν μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις.

Πρόσφατα εκδόθηκε ο «Οδηγός για τη Σήμανση Τροφίμων», μια έκδοση που αφορά την πρακτική εφαρμογή του νέου Κοινοτικού Κανονισμού 1169/2011 από τη βιομηχανία και τους εισαγωγείς τροφίμων καθώς και από άλλους ενδιαφερομένους. Με το βιβλίο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους βιομήχανους και εισαγωγείς τροφίμων να το χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο για την συμμόρφωση τους με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Το βιβλίο καταπιάνεται με σύντομη ανασκόπηση του περιεχομένου κάθε κεφαλαίου του κανονισμού και με χαρακτηριστικά πρακτικά παραδείγματα υποβοηθούνται οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων να δημιουργήσουν τις ετικέτες σήμανσης για τα προϊόντα τους.

Τιμή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή €20. (στην τιμή περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής)

Τιμή μόνο σε ηλεκτρονική μορφή €15.

Το βιβλίο μαζί με το τιμολόγιο θα σας παραδοθεί από την εταιρεία ACS καταβάλλοντας το αντίτιμο κατά την ώρα της παραλαβής.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο από τον ίδιο τον συγγραφέα (κ. Γιώργο Γιωργαλλά), συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το έντυπο που θα βρείτε εδώ, μέσω e-mail: ggeorgallas@hotmail.com μέσω Fax: 22263010, είτε μέσω τηλεφώνου, τηλ: 99422994.