Διαβάστε εδώ άρθρο του Ιωσήφ Καρή, Λειτουργού Πληροφορικής στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) με θέμα την “Ενεργειακή Απόδοση για την Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών”.