Άρθρο της Αγγελικής Λοΐζου (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης – CYS) με θέμα «Ενισχύοντας την αναγνωσιμότητα μέσω των προτύπων»