Άρθρο του λειτουργού τυποποίησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), Ιωσήφ Καρή με τίτλο «Ευρωπαϊκά Πρότυπα στη δημιουργία Ευρωπαϊκού πλαισίου των Επαγγελματικών Ικανοτήτων στο Τομέα της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνίας».