Διαβάστε εδώ άρθρο του Γιάννη Τσούντα (Πολιτικός Μηχανικός και Επικεφαλής Επιθεωρητής Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης) με θέμα «Πιστοποιώντας την Ασφάλεια στις Εργοληπτικές εταιρείες»