Μέσα σε ένα κλίμα παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας, η ποιότητα και δη η σωστή εφαρμογή των προτύπων αποτελούν το κλειδί απεγκλωβισμού από την κρίση. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, υπάρχει ισχυρή απαίτηση για πρότυπα που υποστηρίζουν καλές πρακτικές προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO), οι υπηρεσίες αποτελούν τη μεγαλύτερη και την πιο δυναμική συνιστώσα της οικονομίας των ανεπτυγμένων και των υπό ανάπτυξη χωρών. Καταλαμβάνουν τα 2/3 του Παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP), και συμβάλουν τα μέγιστα στην παραγωγή προϊόντων.

Διαβάστε το άρθρο της Μαριλένας Νικολάου (Λειτουργού Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης) εδώ.