Διαβάστε εδώ το άρθρο του Μάριου Μαυρόγιαννου (Λειτουργού Τυποποίησης στον CYS) με θέμα “Τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα εργαλείο για τη βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου”