Διαβάστε εδώ άρθρο του Μιχάλη Ζαντή με θέμα «τα πρότυπα ενάντια στους θαλασσοπειρατές». Ο Μιχάλης Ζαντής είναι πτυχιούχος στον κλάδο των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στο Τμήμα Μηχανολογίας του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).