Ολοένα και περισσότερους φοιτητές προσελκύει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου – ΑΠΚΥ, το μοναδικό πανεπιστήμιο της χώρας που προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Ένα πανεπιστήμιο στο οποίο σήμερα φοιτών 3.700 φοιτητές, στην πλειοψηφία τους μεταπτυχιακοί, και που έχει καθιερωθεί στις συνειδήσεις των πολιτών ως το πανεπιστήμιο της Διά Βίου Μάθησης.

Με τρία νέα-καινοτόμα προγράμματα σπουδών ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:

  • Πρόγραμμα στις Αστυνομικές Σπουδές (αποκλειστικά για τους απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου)
  • Μάστερ στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Εξειδικευμένο και καινοτόμο Μάστερ σε Applied Health Informatics, στην αγγλική γλώσσα

Πέραν των νέων αυτών προγραμμάτων σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, προσφέρονται ακόμη,

Σε πτυχιακό επίπεδο :

  • «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» 
  • «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Μεταπτυχιακά προγράμματα : «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», «Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)», «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτροφίμων», «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία», «Επιστήμες της Αγωγής», «Θεατρικές Σπουδές», «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα», «Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας» και «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική».

Στην αγγλική γλώσσα προσφέρεται το Master of Business Administration (MBA) και δύο διαπανεπιστημιακά προγράμματα (joint degrees), σε συνεργασία με το Saint Louis University των ΗΠΑ:

  • «Educational Leadership»
  • «Theory of Education/Curriculum Development»

Για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε προγράμματος ξεχωριστά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την επίσημη σελίδα του Πανεπιστημίου. Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2013 στη διεύθυνση: http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx.

Γιατί να επιλέξει κάποιος το ΑΠΚΥ;

  • Το ΑΠΚΥ είναι διαφορετικό από τα συμβατικά πανεπιστήμια, έχει μια ιδιαίτερη ευελιξία που βασίζεται στη σύγχρονη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία δίνει την ευκαιρία σπουδών σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από ηλικία, υποχρεώσεις και χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς. 
  • Η εξ αποστάσεως μεθοδολογία του, δίνει στους εργαζόμενους την ευκαιρία της πανεπιστημιακής, ισότιμης φοίτησης, χωρίς τη φυσική παρουσία τους σε τάξεις.
  • Η ειδικά διαμορφωμένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες της τις φάσεις και παρέχει δυνατότητες ζωντανής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ φοιτητών και καθηγητών.

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα υπάρχουν στις ανάλογες σελίδες του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου: www.ouc.ac.cy

Για περισσότερη υποστήριξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΑΠΚΥ στο τηλ.: τηλ.: +357-22411659 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: admissions@ouc.ac.cy.