Μείωση σε φυσικούς Servers από 19, σε μόλις πέντε πέτυχε το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), μεταφέροντας την υποδομή του στην πλατφόρμα Virtualization του Windows Server 2012 Hyper-V. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας λειτουργούσε με πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες σε μια μεγάλη υποδομή που καθιστούσε πολύ δύσκολη τη διαχείριση και συντήρησή της.

Σύμφωνα με τον ΙΤ Manager του Ινστιτούτου Νευρολογίας κ. Πάμπο Χατζηνικολάου, «Η υλοποίηση ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη, με διαφορετικά και ποικίλα λειτουργικά συστήματα, και αρκετή προσπάθεια να τα κρατάμε ενημερωμένα. Οι υπηρεσίες είχαν ιδιαίτερες καθυστερήσεις, ειδικά αυτές που ‘τρέχανε’ σε παλαιότερο εξοπλισμό».

Πολλές υπηρεσίες ήταν σπάνια σε χρήση, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πλήθος ανεκμετάλλευτων πόρων, ενώ παράλληλα, η ζήτηση για νέες υπηρεσίες ήταν συχνή και η κάλυψή της δύσκολη. Το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο για να καλύψει τη λειτουργία των μηχανημάτων, όσο και για την ψύξη τους, ήταν τεράστιο.

Όταν η ομάδα μηχανογράφησης του Ινστιτούτου ανέλαβε την αξιολόγηση των τεχνολογιών, είχε σαν στόχο τον εκσυγχρονισμό της πλατφόρμας παραγωγής και την ικανοποίηση των υφισταμένων και μελλοντικών αναγκών. Κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού και τις εισηγήσεις διαφόρων προμηθευτών, η ομάδα κατέληξε στην πιο συμφέρουσα προσφορά. Η λύση ήταν η υλοποίηση της νέας πλατφόρμας πάνω στην τεχνολογία Virtualization, και συγκεκριμένα Microsoft Hyper-V. Παρόλο που η προσφορά αφορούσε Hyper-V πάνω σε τεχνολογία Windows Server 2008, το Ινστιτούτο τελικά αποφάσισε να μεταβεί κατευθείαν στον Windows Server 2012.

«Μεταφέραμε 17 φυσικές μηχανές σε μόλις δύο, ενώ με επικείμενη προμήθεια επιπλέον αποθηκευτικού χώρου και μνήμης RAM, ο αριθμός των «Virtual Machines» μπορεί να αυξηθεί χωρίς την ανάγκη αγοράς επιπρόσθετων μηχανημάτων. Το Ινστιτούτο ήταν από τους πρώτους οργανισμούς στην Κύπρο που υλοποίησε τον Hyper-V στην νεότερή του έκδοση», σημείωσε ο κ. Χατζηνικολάου.

Χρησιμοποιώντας τον Hyper-V, η ομάδα κατάφερε να αποφύγει επιπρόσθετα κόστη σε άδειες, να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα και να αυξήσει την παραγωγικότητα της. Η μετάβαση στη νέα πλατφόρμα ολοκληρώθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους χρήστες, χάρη στις δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες Hyper-V και Windows Server 2012, αλλά και στην πολύ καλή οργάνωση και συνεργασία τόσο της Microsoft, όσο και του συνεργάτη μας, NewCytech.

Το πιο σημαντικό, με την ανάπτυξη αυτής της νέας πλατφόρμας, το Ινστιτούτο κατάφερε να έχει:

  • Υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών και εφαρμογών (High Availability)
  • Δυναμική επεκτασιμότητα σε μια ευέλικτη υποδομή
  • Σημαντική βελτίωση αξιοποίησης πόρων συγχωνεύοντας ‘Servers’ (Server Consolidation)
  • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση και δημιουργία νέων υπηρεσιών και ‘Virtual Machines’ χωρίς ανάγκη αγοράς νέου εξοπλισμού.
  • Ομαλή, χωρίς διακοπή, μετάβαση των υπηρεσιών
  • Δραματική μείωση κόστους σε ηλεκτρικό ρεύμα (μείωση μηχανών και ψύξης)
  • Μείωση κατειλημμένου χώρου.

«Είμαστε περήφανοι που μπορούμε πλέον να προσφέρουμε περισσότερα στα διάφορα τμήματα του οργανισμού μας και αυτό με πολύ μικρότερο κόστος, ώστε να μπορούν με τη σειρά τους και αυτά να προσφέρουν περισσότερα!» καταλήγει ο κ. Χατζηνικολάου.

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας είναι ένα δικοινοτικό, μη κερδοσκοπικό, ιδιωτικό, ακαδημαϊκό ιατρικό κέντρο. Η αποστολή του είναι να αναπτύξει και να παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές και κλινικές εργαστηριακές υπηρεσίες και να παρέχει εκπαιδεύσεις στους τομείς της Νευρολογίας, Γενετικής, Βιοϊατρικής, Ιατρικής και άλλες παρόμοιες και συναφείς επιστήμες. Απώτερος στόχος είναι να βελτιώσει και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής όλων των Κυπρίων πολιτών, ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνικής καταγωγής, και να ενισχύσει το διεθνή του ρόλο στους τομείς της ειδικότητας του.