Διαβάστε εδώ άρθρο του Γιάννη Βασιάδη (Μηχανολόγου Μηχανικού και Λειτουργού Τυποποίησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης) με θέμα «Το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37500 καθοδηγεί την Εξωτερική Ανάθεση (Outsourcing)»