Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, διαθέτοντας υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, μέσα στα πλαίσια της συνεχούς υποστήριξης των φοιτητών του και στην προσπάθεια του να βρίσκεται πάντα αρωγός της κυπριακής κοινωνίας, παραχώρησε υποτροφίες ύψους 12.700 ευρώ σε φοιτητές και φοιτήτριές του με αποδεδειγμένη οικονομική ανάγκη.

Όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τις εν λόγω υποτροφίες, οι οποίες κατανεμήθηκαν στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων μέσα από μια αδιάβλητη διαδικασία.

Η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί, για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ουσιαστική επιλογή για αντιμετώπιση συνθηκών οικονομικής ύφεσης, ιδιαίτερα μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και αυτό φροντίζει να μετουσιώνει διαχρονικά μέσα από τις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας που αναπτύσσει.
Περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες, όπως και πληροφορίες αναφορικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.mba.ucy.ac.cy, στο τηλέφωνο 22893600 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mba@ucy.ac.cy.