Το Equality Pays Off είναι ένα πρόγραμμα που βοηθά τις εταιρείες να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες του γυναικείου εργατικού δυναμικού προωθώντας την ισότητα των δύο φύλων.

Η κατάσταση με μια ματιά
Η διαρκής μεταστροφή της ευρωπαϊκής οικονομίας προς πιο πολύπλοκες τεχνολογίες και υπηρεσιοστραφείς τομείς της αγοράς αυξάνει τη ζήτηση για εργαζόμενους με υψηλές δεξιότητες. Η μελλοντική επιτυχία των ευρωπαϊκών εταιρειών θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από την ικανότητά τους να διαχειριστούν δύο μείζονες προκλήσεις: τη δημογραφική αλλαγή και τις επερχόμενες ελλείψεις σε δεξιότητες. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το γυναικείο εργατικό δυναμικό στην Ε.Ε. δεν αξιοποιείται στο έπακρο, ενώ σε μερικές περιπτώσεις η ισότητα των δύο φύλων απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Εδώ ακριβώς επεμβαίνει το πρόγραμμα “Equality Pays Off”:  η ολοκληρωμένη προσέγγισή του έχει στόχο να υποστηρίξει τις εταιρείες στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες του γυναικείου εργατικού δυναμικού, προωθώντας την ισότητα των δύο φύλων και, κατά συνέπεια, την ισότητα των αμοιβών τους.

Στόχοι του προγράμματος

  • Αυξήστε την επίγνωση ανάμεσα στους σπουδαστές για όλους τους τομείς απασχόλησης και τα επαγγέλματα: ενθαρρύνετε τους σπουδαστές να επιλέξουν μια εκπαίδευση σχετική με τον τομέα σας και να ενισχύσουν τη μελλοντική σας “δεξαμενή εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες”.
  • Προσελκύστε τα καλυτέρα ταλέντα: διευρύνετε τη “δεξαμενή ταλέντων” και προσελκύστε τα καλύτερα ταλέντα που υπάρχουν στον τομέα της αγοράς που δραστηριοποιείστε ή για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας στην εταιρεία σας – ανεξαρτήτως φύλου.
  • Ενισχύστε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου: προωθήστε πολιτικές συμφιλίωσης επαγγελματικού και προ¬σωπικού βίου (τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες) και, με τον τρόπο αυτό, μειώστε την κινητικότητα και αυξήστε την ικανοποίηση των υπαλλήλων σας.
  • Προωθήστε την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών: εδραιώστε μια συστηματική και διαφανή διαδικασία εξέλιξης και αξιολόγησης και, έτσι, αξιοποιήστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνογνωσία και τα προσόντα που είναι διαθέσιμα.
  • Γίνετε ο προτιμώμενος εργοδότης: βελτιστοποιήστε το σύστημα αμοιβών στην εταιρεία σας και βελτιώστε τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων σας για καλύτερη αξιοποίηση της “δεξαμενής ταλέντων”, μέσω της βελτίωσης της εσωτερικής και εξωτερικής εταιρικής επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα
«Η απασχόληση περισσοτέρων γυναικών στην αγορά εργασίας και σε υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας συμφέρει τις οικονομίες και τις επιχειρήσεις μας. Σε μια εποχή έντονων δημογραφικών αλλαγών, η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων των γυναικών στο εργατικό δυναμικό μπορεί να αποδώσει περισσότερο από ποτέ. Οι γυναίκες είναι αποφασισμένες να αναμιχθούν περισσότερο στις επιχειρήσει». Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδια για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας

Το πρόγραμμα “Equality Pays Off” (“Η ισότητα αποδίδει”) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης που απευθύνεται σε εταιρείες και αναδεικνύει τα οφέλη από την καλύτερη αξιοποίηση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό τους.

Υπό το πρίσμα δημογραφικών αλλαγών, το πρόγραμμα “Equality Pays Off” υποστηρίζει τις εταιρείες στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας, μέσω της προώθησης της ισότητας των δύο φύλων και συνεπώς του κλεισίματος της ψαλίδας μεταξύ των αμοιβών για τα δύο φύλα

  • Ελέγξτε την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας σας στους τομείς της ισότητας των δύο φύλων και των αμοιβών τους
  • Ανταλλάξτε τεχνογνωσία και εμπειρία με εκπροσώπους άλλων εταιρειών, στα πλαίσια εργαστηρίων σε εθνικό επίπεδο.
  • Δικαιωθείτε σε ευρωπαϊκά συνέδρια και συζητήστε πάνω σε καλές πρακτικές για την καλύτερη αξιοποίηση του γυναικείου εργατικού δυναμικού

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/the-project/index_en.htm

Email: equality-pays-off@ergo-komm.de