Η δυνατότητα συλλογικής γνώσης, ανάλυσης, αξιολόγησης και δράσης της ανθρωπότητας υπήρξε καθοριστικός παράγοντας που οδήγησε στην εξέλιξη του είδους. Το ακούραστο πνεύμα της εξερεύνησης και της καινοτομίας για τη λύση προβλημάτων αποτελεί τη χρυσή συνταγή που μας σπρώχνει ακόμη και σήμερα, προς τη δημιουργία ενός βιώσιμου, καινοτόμου περιβάλλοντος. 

Η Ινδία, από τις πρωτοπόρες χώρες του πλανήτη κατέγραψε σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αφού σήμερα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση παγκόσμια, όσον αφορά στην ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Πρόσφατη μελέτη του Global Innovation Index 2020, τοποθετεί την Ινδία στην 48η θέση, ανάμεσα σε 131 οικονομίες του κόσμου που διατηρούν προγράμματα  νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Στην  αντίστοιχη μελέτη του 2014 κατείχε την 76η θέση, γεγονός που καταγράφει τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων χρόνων.

Την ίδια ώρα, ο πρόσφατος Δείκτης Ισότητας των Φύλων, κατατάσσει την Ινδία στην 57η θέση στον τομέα της καινοτομίας που στηρίζεται σε πέντε πυλώνες: ανθρώπινο δυναμικό, έρευνα, υποδομές,  αντίληψης της αγοράς και των επιχειρήσεων.

Η άνοδος του γενικού «δείκτη» καινοτομίας της Ινδίας, οφείλεται σε διάφορες κυβερνητικές πρωτοβουλίες όπως το «Start-up India» το «Atal Tinkering Labs» και τη νέα πολιτική για τη θέσπιση πλαισίου και κανόνων για τα πνευματικά δικαιώματα. Διάφορα άλλα προγράμματα από το Τμήμα Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας, το Συμβούλιο Τεχνολογικής Ανάπτυξης, αλλά και το Συμβούλιο Βιοτεχνολογικής Έρευνας της χώρας, χάραξαν το δρόμο για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού τοπίου για ανάπτυξη του οικοσυστήματος της καινοτομίας στην Ινδία.

Ο Ημικρατικός Οργανισμός «Διεθνής Συμμαχία Καινοτομίας και Τεχνολογίας» της χώρας, αποτελεί την κινητήρια δύναμη, καλύπτοντας μέχρι και το 50% των R&D εξόδων σε νεοφυείς εταιρείες που αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα, έχοντας συνεργασία με χώρες όπως ο Καναδάς, το Ισραήλ, η Κορέα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Σουηδία.

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (IDBI) και η Τράπεζα Αναπτύξεως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων βοηθούν την εμπορική προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών που αναπτύσσονται στην Ινδία, αλλά και στηρίζει γενικά το οικοσύστημα των start-up.

Τα προγράμματα στήριξης  της καινοτομίας που εφαρμόζει η Ινδία, βοήθησαν τη χώρα να εξασφαλίσει μια από τις υψηλότερες θέσεις σε διάφορες παραμέτρους του Δείκτη Ισότητας Φύλων, την πρώτη θέση παγκόσμια σε ότι αφορά υπηρεσίες στην τεχνολογία πληροφοριών (ICT) και Νο. 3 στην κλίμακα της εγχώριας αγοράς.

Παρόλο που η πανδημία Covid-19 έχει περιορίσει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη ανά το παγκόσμιο, μας έδειξε ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν ταχύτατα, τεχνολογικές αναβαθμίσεις που βοηθούν στην καταπολέμηση του ιού, αλλά και τη διατήρηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Για πολλούς οργανισμούς, η επιβίωση θα κριθεί στο αν έχουν την ικανότητα να σκέφτονται «έξω από το κουτί» και να καινοτομούν. Βλέπουμε μια τεράστια ώθηση ανά το παγκόσμιο για ψηφιοποίηση πολλών υπηρεσιών που συμβαδίζουν με ταχύτατα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, αλλά και με μηχανές που έχουν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό το κύμα τεχνολογικής επανάστασης, άσκησε πίεση στις υποδομές πληροφορικής, επιτρέποντας τους να αναπτυχθούν προς εξυπηρέτηση της νέας ζήτησης.

Η κυβέρνηση της Ινδίας εργάζεται για τη θέσπιση του αναγκαίου πολιτικού και φορολογικού πλαισίου, που θα βοηθά τους οργανισμούς και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να μετριάσουν τον αντίκτυπο που επιφέρει η πανδημία και να επανέρθουν σταδιακά σε μια πορεία ανάπτυξης. Με την καινοτομία ως επιτακτική προτεραιότητα στη σημερινή επιχειρηματική σκηνή, η Ινδία προβλέπεται να προχωρήσει περαιτέρω στον παγκόσμιο δείκτη καινοτομίας με συνεργασίες μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας, στη βάση της κοινής ωφέλειας.