Καθώς εισερχόμαστε στη νέα δεκαετία, η απαισιοδοξία των CEOs για την παγκόσμια οικονομία καταγράφει επίπεδα ρεκόρ, με ποσοστό 53% να προβλέπει για το 2020 μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, έναντι 29% το 2019 και μόλις 5% το 2018. Πρόκειται για τα υψηλότερα ποσοστά απαισιοδοξίας που έχουν καταγραφεί από τότε που εντάχθηκε στην έρευνα η σχετική ερώτηση, το 2012. Αντίθετα, ο αριθμός των CEOs που αναμένουν άνοδο του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας μειώθηκε από το 42% κατά το 2019 σε μόλις 22% το 2020. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ευρήματα της 23ης έρευνας της PwC ανάμεσα σε 1,600 σχεδόν CEOs από 83 χώρες του κόσμου, που δόθηκε στη δημοσιότητα στην Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Μείωση της αισιοδοξίας των CEOs για αύξηση των δικών τους εσόδων
Οι CEOs δεν είναι ιδιαίτερα θετικοί ούτε και για τις προοπτικές ανάπτυξης των δικών τους εταιρειών κατά το τρέχον έτος, καθώς μόλις το 27% δηλώνουν «πολύ αισιόδοξοι» για την ανάπτυξη του δικού τους οργανισμού στους επόμενους 12 μήνες. Πρόκειται για το μικρότερο ποσοστό από το 2009, και κατά 35% χαμηλότερο από πέρσι.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων των οργανισμών τους, έχει αποδειχθεί ότι η διαφοροποίηση των απόψεων των CEOs αποτελεί εξαιρετικό δείκτη πρόβλεψης για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Η ανάλυση των προβλέψεων των CEOs από το 2008 τεκμηριώνει τον στενό συσχετισμό μεταξύ των ποσοστών αισιοδοξίας για αύξηση των εσόδων τους στους επόμενους 12 μήνες και της πραγματικής ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Στην περίπτωση που η ανάλυση επιβεβαιωθεί και σε αυτήν την περίπτωση, η παγκόσμια ανάπτυξη θα ήταν δυνατό να μειωθεί στο 2,4% το 2020, ποσοστό χαμηλότερο από πολλές εκτιμήσεις, περιλαμβανομένης και της πρόβλεψης για ανάπτυξη 3,4% του ΔΝΤ τον περασμένο Οκτώβριο.

Αυξάνονται οι ανησυχίες για αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη

Σε ερώτηση αναφορικά με τις σημαντικότερες απειλές για τις προοπτικές ανάπτυξης του οργανισμού τους το 2019, η αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη δεν συμπεριλήφθηκε στις δέκα κυριότερες ανησυχίες των CEOs, καθώς την ιεράρχησαν στην 12η θέση. Φέτος, έχει σημειώσει άλμα στην τρίτη θέση, πίσω από τις εμπορικές συγκρούσεις – ένας ακόμη κίνδυνος που έχει ενισχυθεί στην ατζέντα των CEOs – η σταθερά πρώτη υπερβολική ρύθμιση, την οποία συναντούμε και πάλι στην κορυφή της κατάταξης ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή για τους CEOs.

Οι CEOs εκφράζουν επίσης ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία για τις κυβερνοαπειλές, την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ωστόσο, παρά την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων και την ένταση των συζητήσεων επί του θέματος αυτού, το μέγεθος άλλων απειλών συνεχίζει να επισκιάζει την κλιματική αλλαγή, που εξακολουθεί να μην συγκαταλέγεται στις δέκα μεγαλύτερες απειλές για την ανάπτυξη όπως διατυπώνονται από τους CEOs.

Η αστυνόμευση του κυβερνοχώρου

Κι ενώ οι CEOs σε όλο τον κόσμο εκφράζουν σαφείς ανησυχίες για την απειλή της υπερβολικής ρύθμισης, προβλέπουν παράλληλα σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές στον τομέα της τεχνολογίας. Παγκοσμίως, πέραν των δύο τρίτων των CEOs πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις θα εισαγάγουν νέα νομοθεσία για ρύθμιση του περιεχομένου τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για να αποδυναμώσουν την κυριαρχία των εταιρειών τεχνολογίας. Η πλειοψηφία των CEOs (51%) προβλέπουν επίσης ότι οι κυβερνήσεις θα υποχρεώνουν ολοένα και περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα να προβαίνει σε οικονομική αποζημίωση των ιδιωτών για τη συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων.

Παρ’όλα αυτά, οι CEOs εμφανίζονται διχασμένοι κατά πόσον οι κυβερνήσεις επιτυγχάνουν, κατά τον σχεδιασμό κανονισμών προστασίας της ιδιωτικότητας, τη σωστή ισορροπία μεταξύ ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και διατήρησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με το 41% να εκφράζεται θετικά και το 43% αρνητικά.

Η πρόκληση της αναβάθμισης δεξιοτήτων

Ενώ η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων εξακολουθεί να θεωρείται από τους CEOs σημαντική απειλή για την ανάπτυξη και συμφωνούν ότι η επανακατάρτιση / αναβάθμιση δεξιοτήτων αποτελεί τον καλύτερο τρόπο γεφύρωσης του χάσματος των δεξιοτήτων, εντούτοις δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος, με ποσοστό μόλις 18% των CEOs να δηλώνουν ότι έχουν επιτύχει «σημαντική πρόοδο» στην καθιέρωση ενός προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Κλιματική αλλαγή – πρόκληση ή ευκαιρία;

Παρά το ότι η κλιματική αλλαγή δεν συγκαταλέγεται στις δέκα κυριότερες απειλές για τις προοπτικές ανάπτυξης των CEOs, εντούτοις εκτιμούν ολοένα και περισσότερο τα πλεονεκτήματα της ανάληψης δράσης για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των οργανισμών τους. Συγκριτικά με πριν από μια δεκαετία, όταν υποβάλαμε για τελευταία φορά τη συγκεκριμένη ερώτηση, οι CEOs έχουν σήμερα διπλάσιες πιθανότητες να «συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό» ότι η επένδυση σε πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή θα ενισχύσει το πλεονέκτημά τους σε ό,τι αφορά τη φήμη (30% το 2020 έναντι 16% το 2010). Παράλληλα, το 25% των CEOs σήμερα έναντι 13% το 2010 θεωρούν ότι οι πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή οδηγούν σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών για τον οργανισμό τους.

Οι απόψεις των CEOs στην Κύπρο

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας έρευνας, η PwC Κύπρου θα παρουσιάσει φέτος για 9η συνεχή χρονιά τοπική έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 115 CEOs από την Κύπρο, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχής αντικατοπτρίζοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας για την έρευνα. Η τοπική έκθεση θα δοθεί στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου.