26 χρόνια μετά αφότου το ISO 9000 είχε εκδοθεί, το ISO 9001 παραμένει το πιο δημοφιλές πρότυπο στο κόσμο. Η Τεχνική Επιτροπή ISO/TC176/SC2 (υπεύθυνη για την εξέλιξη των προτύπων ISO 9001, ISO 9004) βάζει τις βάσεις για την επόμενη γενιά των προτύπων ISO.

Το όραμα της είναι να τα διατηρεί αναγνωρισμένα στο παγκόσμιο στερέωμα, με το κύρος που τους αξίζει, αλλά και να χρησιμοποιούνται σαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των έργων ανάπτυξης στις επιχειρήσεις. Από το 2008 έχουν προετοιμαστεί πάρα πολλές δραστηριότητες για την επόμενη αναθεώρηση όπου θα έδιναν ένα προσχέδιο προδιαγραφών για το μελλοντικό ISO 9001.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο θα έπρεπε να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Μια σταθερή δέσμη βασικών απαιτήσεων όπου θα είναι σταθερές για περισσότερο από 10 χρόνια

Στοιχεία γενικής εφαρμογής, σε όλους του οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου σε οποιαδήποτε βιομηχανία

Επικέντρωση όπως και πριν σε αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης έτσι ώστε να μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις

Τις αλλαγές κυρίως σε πρακτικές στο χώρου της ποιοτικής διαχείρισης και της τεχνολογίας από την εποχή της τελευταίας μεγάλης αναθεώρησης του 2000

Στοιχεία από τις δραστικά αυξανόμενες αλλαγές του απαιτητικού και δυναμικού περιβάλλοντος όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις

Εφαρμογές του παραρτήματος SL (Annex SL) οδηγία του ISO (ISO Directives) έτσι ώστε να ενισχύσει την συμβατότητα και την ευθυγράμμιση των προτύπων ISO 9001 και ISO 9004 με άλλα ISO πρότυπα και συστήματα διαχείρισης.

Απλουστευμένες μορφές γλώσσας και γραφής έτσι ώστε να διευκολύνει την κατανόηση και τη συνεπή ερμηνεία των απαιτήσεων του προτύπου.

Το πρότυπο εγκρίθηκε από τα μέλη της ISO/TC/176/SC2 για μια επιταχυμένη (fast-track) διαδικασία ανάπτυξης στην οποία όμως η SC2 θέλει να ακολουθήσει μια συντηρητική προσέγγιση, και πιθανότητα να υιοθετήσει ένα χρονοδιάγραμμα τριών χρόνων.

Μετάβαση στην Αναθεώρηση ISO 9001

Όλα τα πρότυπα ISO υποβάλλονται σε αναθεώρηση σχεδόν κάθε 7 χρόνια έτσι ώστε να παραμένουν ισχυρά εργαλεία στην αγορά. Το στάδιο προσχέδιο είναι το πρώτο στάδιο για τη διαβούλευση ανάπτυξης και αναθεώρησης του προτύπου ISO 9001.

Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, οι χώρες μέλη όπου έχουν επιλέξει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη του προτύπου θα έχουν μεταξύ 2-4 μηνών για να σχηματίσουν την εθνική τους θέση για το προσχέδιο και να δώσουν γραπτώς τα σχόλια τους. Αναμένεται όπως η αναθεώρηση του ISO 9001:2008 να δημοσιευτεί το 2015.

Μετά από τη δημοσίευση του νέου προτύπου ISO 9001:2015 θα δοθεί στις επιχειρήσεις μια δοκιμαστική περίοδος από 1 μέχρι και 3 χρόνια ανάλογα με το τι θα αποφασίσει ο οργανισμός ISO σε συνεργασία με τον IAF (International Accreditation Forum). Μετά από την περίοδο μετάβασης το προηγούμενο πρότυπο θα αποσυρθεί από την αγορά εντελώς.

Η Κύπρος έδωσε το παρόν της στις συνεδρίες της εν λόγω Διεθνούς Τεχνικής επιτροπής (ISO/TC/176/SC2) μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS). Ο τεχνικός εμπειρογνώμονας και συνεργάτης του CYS κ. Στέλιος Σακκάς συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αναθεώρησης του προτύπου ISO 9001 και παρακολουθεί στενά τις οποιεσδήποτε εξελίξεις.

*Άρθρο του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS)