Της Τερέζας Δημητρίους, Senior HR Business Partner (Photos Photiades Breweries Ltd)

Σε μία ραγδαία μεταβαλλόμενη εργασιακή πραγματικότητα και στην εποχή ενός ψηφιακού μετασχηματισμού, η γνώση, η συνεχής εκπαίδευση και η κατάρτιση των στελεχών είναι αυτά που κάνουν έναν οργανισμό να ξεχωρίζει στην επιχειρηματική αρένα. Σήμερα, οι επιχειρήσεις καλούνται όσο ποτέ άλλοτε να είναι ευέλικτες, γρήγορες και να επανεξετάσουν την οργανωτική τους δομή, καθώς και τις στρατηγικές που σχετίζονται με το ταλέντο και το ανθρώπινο δυναμικό.

Ο ψηφιακός κόσμος της εργασίας όχι μόνο έχει αλλάξει τους κανόνες, αλλά ταυτόχρονα έχει αναδείξει ότι οι ανάγκες δια βίου μάθησης διευρύνονται διαρκώς και οι τεχνολογίες e-learning αποτελούν τον σημαντικότερο αρωγό για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις και παραμένοντας πιστή στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων μας, η εταιρεία μας, Photos Photiades Breweries, έχει προχωρήσει στην σύναψη συνεργασίας με την κορυφαία διεθνή πλατφόρμα LinkedIn Learning, προσφέροντας τους ένα online καινοτόμο εργαλείο εκπαίδευσης. Μια συνεργασία, η οποία αποτελεί ορόσημο για τον οργανισμό μας, καθώς σηματοδοτεί ακόμη ένα βήμα προς την επίτευξη ενός από τους κύριους στόχους μας, το up/re skilling των ανθρώπων μας. ,

Η πλατφόρμα είναι ένας βραβευμένος παγκόσμιος ηγέτης διαδικτυακής εκπαίδευσης, που «ξεκλειδώνει» περισσότερες από 8.500 ευκαιρίες διδαχής από εξειδικευμένους εκπαιδευτές που διακρίνονται στον τομέα τους. Το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο και υλικό της πλατφόρμας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, με θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, καινοτομίας και τεχνολογίας. Βάσει των αναγκών και το προφίλ του κάθε χρήστη, δημιουργείται εξατομικευμένο πλάνο εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης ολοκληρωμένης πολύωρης εκπαίδευσης, καθώς και μικρής διάρκειας courses από οποιαδήποτε συσκευή υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο. Δίνεται επίσης η δυνατότητα λήψης πιστοποίησης για κάθε ολοκληρωμένη εκπαίδευση και αρκετά από τα πιστοποιητικά επιτυχής ολοκλήρωσης είναι αναγνωρισμένα από αξιόπιστους παγκόσμιους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί συνέχεια μιας σειράς δράσεων ενίσχυσης των ανθρώπων μας, όπως για παράδειγμα η εσωτερική βραβευμένη Ακαδημία και το πρόγραμμα Coaching. Μέσα από ένα ολιστικό μοντέλο εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιτυγχάνονται η ενίσχυση των στελεχών μας, η βέλτιστη απόδοση και το πιο σημαντικό, η δημιουργία μιας κοινής κουλτούρας αριστείας.

Παρά τις δυσκολίες της περιόδου που διανύουμε, ο Όμιλος μας συνεχίζει να διευρύνει τους ορίζοντες των επαγγελματιών μας ανοίγοντας νέους δρόμους εξέλιξης τους μέσα από μοναδικές εμπειρίες και πρωτοβουλίες που φροντίζουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η δυναμική με την οποία έχουν αγκαλιάσει και ενσωματώσει στην καθημερινότητα τους αυτή τη νέα μέθοδο, και τα προγράμματα μας, με τα αποτελέσματα συμμετοχής κάθε μήνα να είναι εντυπωσιακά, αντικατοπτρίζει την μεγάλη δίψα μας για ανάπτυξη και την πάγια δέσμευση του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης για υιοθέτηση νέων και σύγχρονων συστημάτων και μεθοδολογιών.

Η Τερέζα Δημητρίους, είναι Senior HR Business Partner στη Photos Photiades Breweries Ltd