Της Έλενας Κοντού, CEO της Sepaga EMI*

Με την τεχνολογία να αναπτύσσεται συνεχώς και να προσφέρει λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας, ο χρηματοοικονομικός τομέας δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος. Αν και η χρήση της τεχνολογίας για την υποστήριξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο, η τεχνολογία FinTech έχει εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αλλάζοντας ριζικά και βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά, κάνουμε συναλλαγές και μεταφέρουμε χρήματα.

Με τη σειρά της, και η Κύπρος έχει κάνει στροφή τα τελευταία χρόνια προς μια digital-first προσέγγιση, αφού πλέον καταναλωτές και επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί τη δυναμική και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι μη συμβατικοί τρόποι πληρωμών, όπως για παράδειγμα οι ηλεκτρονικές πληρωμές και ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων. Οι πρόσφατες εξελίξεις, η ίδρυση δηλαδή του Κυπριακού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI – Association of Cyprus Electronic Moneyand Payment Institutions), υπό την αιγίδα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, αποτελούν ένα πολύ θετικό βήμα προς την περεταίρω ενίσχυση του τομέα.

Η δημιουργία του Κυπριακού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών ξεκίνησε ως μια αναγκαιότητα, με την περεταίρω εδραίωση του κλάδου των εταιριών Fintech και των εταιριών ηλεκτρονικών πληρωμών τα τελευταία χρόνια. Καθώς όλο και περισσότερα EMI’s και PI’s άρχισαν να αδειοδοτούνται από την Κεντρική Τράπεζα, διαφάνηκε ξεκάθαρα ότι ο κλάδος δεν τύγχανε επαρκούς εκπροσώπησης από ειδικούς επαγγελματίες του κλάδου. Ως εκ τούτου, επαγγελματίες και ειδικοί του κλάδου ένωσαν δυνάμεις και δημιουργήσαν τον Σύνδεσμο, με στόχο την ανάπτυξη του κλάδου Fintech και ηλεκτρονικών πληρωμών, την εκπροσώπηση στις ρυθμιστικές αρχές του κράτους και την προώθηση και εκπαίδευση του κοινού που πιθανόν να μην έχει πλήρη επίγνωση των πεδίων εφαρμογής και στόχων τέτοιων εταιριών.

Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος θα συνεργάζεται στενά με τις αρχές για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την παροχή υπηρεσιών πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος και την άσκηση της  δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος ή ιδρύματος πληρωμών καθώς και για την εναρμόνιση με ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία με τις εποπτικές αρχές για επισκόπηση και διενέργεια ελέγχων με σκοπό τη διαπίστωση τήρησης του νόμου από τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Από την άλλη, και οι ίδιοι οι επαγγελματίες του κλάδου θα έχουν την ευκαιρία να «καθίσουν» στο ίδιο τραπέζι και να ανταλλάξουν απόψεις, γνώσεις και εμπειρίες, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις.  Επίσης, θα δοθεί ώθηση για περαιτέρω εκπαίδευση των μελών του προσωπικού των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και των ιδρυμάτων πληρωμών, μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων.

Το πρώτο βήμα έχει γίνει, και το μέλλον του τομέα στην Κύπρο προβλέπεται πολλά υποσχόμενο, αφού ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα. Η ανάπτυξη του ευρύτερου τομέα σε ένα ανταγωνιστικό και υγιές κανονιστικό πλαίσιο καθώς και η εκπαίδευση του κοινού και η εκπροσώπηση του κλάδου, θα συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση των λειτουργιών και εφαρμογών σε ολόκληρο το κυπριακό οικονομικό σύστημα.

Αφουγγραζόμενος τη σημερινή πραγματικότητα ενός γρήγορου και απαιτητικού περιβάλλοντος καθώς και τις αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών – τόσο σε B2B όσο και σε B2C επίπεδο – ο Σύνδεσμος πρόκειται να εκσυγχρονίσει περαιτέρω τον τομέα ηλεκτρονικού χρήματος και πληρωμών στην χώρα. Με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία να αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια χαράσσοντας πορεία, όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στην καρδιά των εξελίξεων και να προσαρμόζονται αναλόγως.

Sepaga είναι ένα Electronic Money Institution, αδειοδοτημένο και ρυθμιζόμενο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με άδεια λειτουργίας 115.1.3.18/2018. Έχοντας σαν κύρια δραστηριότητα την έκδοση, διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος, προσφέρει σε τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, μια σειρά από χρηματοοικονομικές λύσεις για τη διαχείριση κεφαλαίων και πληρωμών.