Του Vinayak Surya Swami*

Με το μέτωπο της πανδημίας ακόμη ανοικτό, αναμφίβολα έχουν δημιουργηθεί νέα οικονομικά δεδομένα ανά το παγκόσμιο, τα οποία τα έθνη καλούνται να αντιμετωπίσουν εφαρμόζοντας νέες πρακτικές. Προνοώντας για την αναθεώρηση της υπάρχουσας πολιτικής, ούτως ώστε να συμβαδίζει με τα νέα δεδομένα, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Narendra Modi, εισήγαγε νέες δράσεις σε αρκετούς τομείς με μακροπρόθεσμο στόχο την οικονομική ευημερία της χώρας. Βασιζόμενος στο όραμα της διακυβέρνησης του, ο Modi δηλώνει ότι «όσο μεγάλη και να είναι η υπάρχουσα κρίση, η Ινδία είναι αποφασισμένη να τη μετατρέψει σε ευκαιρία», ζητώντας μάλιστα τη στήριξη του λαού για να εξελίξουν μαζί την Ινδία σε ένα αυτοδύναμο κράτος που στηρίζεται αποκλειστικά πάνω στις δικές του ικανότητες. Όσον αφορά τα μέτρα οικονομίας στήριξης της χώρας, ο Modi ανακοίνωσε ένα οικονομικό πακέτο ανακούφισης ύψους 20 τρις Ινδικά Ρούπια, ποσό που αντιστοιχεί με το 10% του ΑΕΠ της Ινδίας. Στόχος αυτού του πακέτου είναι να οδηγήσει τη χώρα σε μια πορεία άμεσης ανάπτυξης και να δημιουργήσει ένα ισχυρό κλάδο εμπορίου.

Το σχέδιο που βασίζεται πάνω σε δύο προσεγγίσεις, προνοεί βραχυπρόθεσμα μέτρα για ρευστότητα,  ενίσχυση των εργαζομένων που μετανάστευσαν για εργασία, όπως επίσης και βοήθεια των ημερομίσθιων εργαζομένων. Το μακροπρόθεσμο πλάνο προβλέπει την ουσιαστική στήριξη των ανεπτυγμένων τομέων την οικονομίας για να είναι σε θέση να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το όραμα του Πρωθυπουργού για μια αυτοδύναμη Ινδία, στηρίζεται σε πέντε άξονες. Πιο αναλυτικά, μέσω της οικονομίας θα επέλθει η καθοριστική μετάβαση, στη βάση μιας υποδομής που εναρμονίζεται με τις εξελίξεις της χώρας και ενός συστήματος που συμπορεύεται με τις τεχνολογικές εξελίξεις του 21ου αιώνα. Παράλληλα, ο ποικιλόμορφος δημογραφικός χαρακτήρας της Ινδίας και η ζήτηση θα αξιοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο για επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων της Ινδίας.

Άμεση ανταπόκριση

Η αποστολή του Modi για μια αυτοδύναμη Ινδία (Atmanirbhar Bharat) πέρασε άμεσα στη φάση της υλοποίησης, αφού ο στόχος ήταν, είναι και θα παραμείνει, να καταστήσει την Ινδία σε ένα ικανό, αποτελεσματικό και αυτόνομο έθνος. Ορισμένες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν τάχιστα,  αποτελούν ήδη μέρος της τρέχουσας πολιτικής, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων, ούτως ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί η ικανότητα για αναβάθμιση των παραγωγικών διαδικασιών της χώρας.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται στο να δώσει αξία στις διαδικασίες που ακολουθούν οι εγχώριες εταιρείες παραγωγής προϊόντων, για να είναι σε θέση να αναπτυχθούν και να μειώσουν τις ανάγκες τους για εισαγωγές. Ήδη το Υπουργείο Προώθησης Βιομηχανίας και Εσωτερικού Εμπορίου της Ινδίας έχει υποδείξει τους τομείς που θα επωφεληθούν πιο άμεσα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν,  για να είναι σε θέση να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες τους.

Ολιστική προσέγγιση

Ένα από τα κομμάτια τις οικονομίας που χρειάζεται στήριξη είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ινδίας που με την ανθεκτικότητα τους και την απασχόληση εκατομμυρίων ανθρώπων, θεωρείτε ότι συνεισφέρει τα μέγιστα στο ΑΕΠ της χώρας.

Σε αρχικό στάδιο, ανακοινώθηκε μια πιο περιεκτική ανάλυση του σχεδίου, με στόχο την προσέλκυση  μεγαλύτερου αριθμού μικρών βιομηχανιών, που έχουν προοπτική να επωφεληθούν της μεταρρύθμισης  και να  καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που ήδη υπάρχουν. Αυτό δίνει την ευκαιρία στις εταιρείες αυτού του εύρους να αναπτυχθούν, προσφέροντας  τους ίσες ευκαιρίες.

Θα δοθούν κίνητρα σε περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες για να επαναλειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους και έτσι να επωφεληθούν από το κυβερνητικό σχέδιο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την αναζωογόνηση των επιχειρήσεων θα παραχωρηθούν  200 εκατομμύρια  Ινδικά Ρούβλια, σε μορφή δανείου μειωμένης εξασφάλισης, όπως επίσης και περίπου 500 εκατομμύρια Ινδικά Ρούβλια για νέες επιχειρήσεις.

Ίσες ευκαιρίες

Βασικός στόχος του προγράμματος για την ενίσχυση και την επέκταση των εξαγωγών, είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου προγράμματος με ένα νέο πρόγραμμα, που στοχεύει τη μείωση των δασμών και φόρων στα εξαγόμενα προϊόντα. Έχοντας ως βάση αυτό το μέτρο, προβλέπεται ότι θα ισοζυγιστούν τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την εξαγωγή αγαθών  που παράγονται στην Ινδία και παράλληλά με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση προωθεί την απασχόληση των πολιτών στη χώρα.

Προβλέπεται επίσης ότι η πρακτική αυτή θα βοηθήσει τόσο τον τομέα εξαγωγών, όσο και την παραγωγή προϊόντων.  Αναμφίβολα η μείωση της επιβολής δασμών στις εξαγωγές δίνει την ευκαιρία στους εργαζόμενους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Απώτερο αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης αυτής θα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας σε τοπικό επίπεδο και διευκόλυνση στις διαδικασίες εξαγωγής, ενώ ταυτόχρονα θα περιοριστεί και η μείωση στη ζήτηση των προϊόντων εισαγωγής.

In this handout photo taken and released by Indian Press Information Bureau (PIB) on March 26, 2020, India’s Prime Minister Narendra Modi attends a videoconference with G20 leaders to discuss the COVID-19 coronavirus, in New Delhi. – Leaders of the G20 major economies are holding an online summit on March 26, in a bid to fend off a coronavirus-triggered recession, after criticism the group has been slow to address the crisis. (Photo by Handout / PIB / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / INDIAN PRESS INFORMATION BUREAU ” – NO MARKETING – NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Το νέο όραμα

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up) έχουν το πλεονέκτημα της αξιοποίησης των δυνατοτήτων και υπηρεσιών που παρέχει ο Οργανισμός Διαστημικής Έρευνας της Ινδίας, ένας οργανισμός με όραμα να αναπτύξει και να αξιοποιήσει τη διαστημική τεχνολογία  με στόχο να μετατραπεί η Ινδία ως ένας σημαντικός παράγοντας εξερεύνησης του διαστήματος, κάτι που θα βοηθήσει την εθνική ανέλιξη.

Η μεταφορά της τεχνογνωσίας από τον οργανισμό στις start-up αλλά και κρατικές επιχειρήσεις θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στη βιομηχανία της χώρας.

Από αυτό το μέτρο θα επωφεληθεί και η βιομηχανία της άμυνας. Οι καινοτόμες εξελίξεις από την τεχνολογία της νέας εποχής και οι νέες μεταρρυθμίσεις, θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία στο Οργανισμό Διαστήματος Άμυνας, που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη συστημάτων και τεχνολογιών διαστημικού πολέμου, να καταστεί μια σημαντική οντότητα με επιρροή στις νεοσύστατες επιχειρήσεις του τομέα.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση της Ινδίας ανακοίνωσε μια νέα πρακτική για την ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου Τομέα, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα

Ατσαλένια άμυνα

Το όραμα του Modi για μια αυτοδύναμη Ινδία, επεκτείνεται και στον αμυντικό τομέα της χώρας. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις, δηλαδή οι επενδύσεις επιχειρηματικού συμφέροντος που γίνονται από μια χώρα σε άλλη, αυξήθηκαν από το 49% στο 74%. Αυτό δίνει την ευκαιρία στις εταιρείες να ανακαλύπτουν και να αξιοποιούν σημαντικές τεχνολογίες που θα βοηθήσουν στον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό και ενεργοποίηση της τοπικής παραγωγικής διαδικασίας.

Τα εργοστάσια αμυντικού εξοπλισμού, τα οποία υπάγονται όλα κάτω από έναν οργανισμό 200 ετών, θα δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη κατασκευαστική εταιρεία,  για να είναι σε θέση να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα τους ως ενιαίο σύνολο. Στις ήδη υπάρχουσες βιομηχανίες του οργανισμού (41 στο σύνολο) θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν μια ή και περισσότερες συνεργασίες.

Στροφή στην παράδοση

Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού εμπίπτει και ο τομέας της γεωργίας. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά πρωτοποριακών μέτρων με στόχο την ενίσχυση των αγροτών σε ολόκληρη την Ινδία. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο τομέας αυτός απασχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό το πολιτών και κατά συνέπεια έχει μεγάλη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας. Ο γεωργικός τομέας έχει την ίδια βαρύτητα με τη βιομηχανία της Ινδίας. Βάση των μεταρρυθμίσεων αυτών, θα προκύπτουν ελάχιστα προβλήματα στις εμπορικές συμφωνίες και διαδικασίες αδειοδότησης, κάτι που θα δώσει την ευκαιρία στους αγρότες να πραγματοποιούν τις συμφωνίες τους χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ένας μεγάλος αριθμός αγροτών θα επωφεληθεί από το ποσό των 300 εκατ.  Ινδικών Ρουβλιών που θα παραχωρηθεί ως μέρος του προγράμματος στήριξης. Με την παραχώρηση 100 εκατ. Ινδικών Ρουβλιών στις μικροεπιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων, η τεχνολογική μεταρρύθμιση που θα προκύψει θα βελτιώσει την ποιότητα και την παραγωγή των προϊόντων, βάση των προδιαγραφών της Αρχή Ασφάλειας και Προτύπων Τροφίμων της Ινδίας. Το προϊόντα θα προσφέρονται στην αγορά αναλόγως της προσφοράς και της ζήτησης.

Ανάμεσα στα μέτρα της μεταρρύθμισης, συμπεριλαμβάνεται και η αξιοποίηση του αποθέματος των γεωργικών εμπορευμάτων, με σχετικές τροποποιήσεις στον αντίστοιχο Νόμο, ούτως ώστε να διασφαλίζει το απόθεμα σε περιόδους κρίσης.  Γνώμονας των μεταρρυθμίσεων στη γεωργία είναι η ασφαλής και ουσιαστική προστασία των συμφερόντων των αγροτών και η προώθηση μιας υγιούς προσφοράς και ζήτησης στο εμπόριο.

Μέσα σε μια κίνηση συσπείρωσης του λαού, ο Πρωθυπουργός Modi ανέφερε πρόσφατα τα διδάγματα του μοναχού Swami Vivekananda και πιο συγκεκριμένα τη φιλοσοφία «η Φωνή του Λαού» ως παράδειγμα για ενθάρρυνση του κοινού να χρησιμοποιούν και να προωθούν τα Ινδικά προϊόντα στην παγκόσμια αγορά.

Παράλληλα, η χώρα στοχεύει στη προώθηση των εξαγωγών τοπικών προϊόντων, δημιουργώντας έτσι την προοπτική για τη διασφάλιση μιας αξιόλογης θέσης στον παγκόσμιο χάρτη εμπορίου. Οι προβλέψεις για συστηματική προώθηση των τοπικών προϊόντων μιλούν για μια οικονομία των 5 τρις σε σύντομο διάστημα,  δημιουργώντας το αίσθημα της ασφάλειας των εθνικών συμφερόντων για τα επόμενα χρόνια.

*Ο Vinayak Surya Swami είναι δημοσιογράφος από το Δελχί. Έχει πτυχίο στη μηχανολογία και έχει εκπαιδευτεί στο Ναυτικό της Ινδίας. Από την εφηβεία του ασχολείται με τη συγγραφή, και  αποφάσισε να στραφεί προς τη δημοσιογραφία και να ακολουθήσει το πάθος του για τα ταξίδια και τη δημοσιογραφία.