Της Έλενας Κοντού, CEO της Sepaga EMI*

Η τεχνολογία συνεχώς διευρύνεται και εξελίσσεται, κάνοντας την είσοδο της σε σχεδόν όλους τους κλάδους, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ο χρηματοοικονομικός τομέας, με την τεχνολογία FinTech να αποτελεί το νέο επιχειρηματικό trend το οποίο έχει αλλάξει για τα καλά το πεδίο, δείχνοντας ξεκάθαρα τη δυναμική του.

Αν και η χρήση της τεχνολογίας για την υποστήριξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν αποτελεί ένα νέο φαινόμενο, η τεχνολογία FinTech έχει εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία τρία χρόνια, αλλάζοντας ριζικά και βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά, κάνουμε συναλλαγές και μεταφέρουμε χρήματα. Νeobanks, χρήση chatbots για βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, ψηφιακές πληρωμές, ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων, e-wallets, machine learning για προστασία από απάτες είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Με την προσέγγιση digital-first και την εύρεση καινοτόμων τρόπων αλληλεπίδρασης με τους πελάτες καθώς και την επέκταση των τραπεζικών υπηρεσιών, η τεχνολογία  FinTech έχει διαμορφώσει το παρόν και έχει καθορίζει τις τάσεις του κλάδου για το άμεσο μέλλον. Ως εκ τούτου, παρατηρείται σταδιακά μια στροφή του καταναλωτικού κοινού – τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο – σε FinTech εταιρείες που ειδικεύονται και εστιάζουν στην επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Ειδικότερα σε επιχειρηματικό επίπεδο, όπου ένας από τους πρωταρχικούς στόχους είναι η αμεσότητα και η αποτελεσματικότητα, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που έχουν στραφεί σε FinTech εταιρείες που τους προσφέρουν λύσεις για διαχείριση κεφαλαίων και πληρωμών, γρηγορότερη, φθηνότερη και ασφαλέστερη μεταφορά χρημάτων και μετατροπή συναλλάγματος, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Αυτό όμως, επί του παρόντος, δεν σημαίνει ότι οι FinTech εταιρείες θα αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές τράπεζες. Λόγω του αντίκτυπου και της πορείας που χαράζει η τεχνολογία FinTech στον τομέα, οι παραδοσιακές τράπεζες καλούνται συνεχώς να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να συμβαδίσουν με τις υπηρεσίες που υπάρχουν εκεί έξω, οι οποίες ομολογουμένως έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών. Η εκτίμηση για τη δυσκολία των τραπεζών να ηγηθούν στην καινοτομία, έγκειται στο γεγονός ότι είναι πιο δύσκαμπτες και διέπονται από θεσμοθετημένες διαδικασίες που δημιουργήθηκαν κατά την προ-διαδικτυακή εποχή, και συχνά δεν συμβαδίζουν με τις κοινωνικές αλλαγές. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει κάποια βήματα, συνήθως «ακολουθούν» τις εξελίξεις στον δρόμο που έχουν ήδη χαράξει οι FinTech εταιρείες. Για παράδειγμα, οι τράπεζες επικεντρώνονται τώρα στην αξιοποίηση λύσεων Software-as-a-Service (SaaS) που προσφέρουν ήδη οι πάροχοι FinTech. Αυτό επιτρέπει στις τράπεζες να ενσωματώνουν τις τραπεζικές λειτουργίες και υπηρεσίες τους μέσω κινητού τηλεφώνου. Από την άλλη, μέσω της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογών (API), οι εταιρείες FinTech έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν λύσεις προστιθέμενης αξίας που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν και σε πλατφόρμες τραπεζών.

Και ενώ οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας FinTech πραγματοποιούνται με τεράστια ταχύτητα, αυτό είναι μόνο η αρχή για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Με big data, blockchain, AI και τόσες άλλες τεχνολογίες που είτε ήδη αξιοποιούνται, είτε βρίσκονται στον ορίζοντα, θα καταστεί ακόμη πιο έντονο το φαινόμενο οι τράπεζες να πρέπει να ανταγωνιστούν με ένα ολόκληρο οικοσύστημα που είναι πιο ευέλικτο, αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας και προσφέρει οικονομικότερες λύσεις. Παρόλο που οι τράπεζες ήταν ανέκαθεν ιδρύματα χωρίς ανταγωνισμό, και πρόσφεραν περιορισμένες επιλογές, τώρα πρέπει να γίνουν οι ίδιες καινοτόμες, αλλιώς κινδυνεύουν να μείνουν πίσω ακόμη περισσότερο. Αν κάποιος επωφελείται από αυτόν τον ανταγωνισμό, αυτός είναι σίγουρα ο καταναλωτής, ο οποίος έχει πλέον πολύ περισσότερη ελευθερία και ευελιξία για να επιλέξει τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις δικές του ανάγκες.

*Η Sepaga είναι ένα Electronic Money Institution, αδειοδοτημένο και ρυθμιζόμενο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με άδεια λειτουργίας 115.1.3.18/2018. Έχοντας σαν κύρια δραστηριότητα την έκδοση, διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος, προσφέρει σε τοπικές και διεθνείς επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, μια σειρά από χρηματοοικονομικές λύσεις για τη διαχείριση κεφαλαίων και πληρωμών.