Καθώς η πίεση αυξάνεται στις χώρες να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στην κυκλοφορία, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) καλεί τις κυβερνήσεις «να ενεργήσουν για πρόληψη και έλεγχο του COVID-19 στους χώρους εργασίας, με την ενεργό εμπλοκή και διάλογο με τους οργανισμούς των εργοδοτών και των εργαζομένων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΟΕ, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της «όλοι οι εργοδότες πρέπει πρώτα να διενεργήσουν αξιολογήσεις κινδύνου για να διασφαλίσουν ότι οι χώροι εργασίας τους είναι σύμφωνοι με αυστηρά κριτήρια εργασιακής ασφάλειας και υγείας για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο έκθεσης των εργαζομένων στον COVID-19».

Χωρίς τέτοιους ελέγχους, οι χώρες θα είναι αντιμέτωπες με τον πολύ πραγματικό κίνδυνο της εκ νέου εξάπλωσης του ιού, προστίθεται.
Θέτοντας σε εφαρμογή τα απαραίτητα μέτρα, θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ενός δεύτερου κύματος μετάδοσης στον χώρο της εργασίας, συμπληρώνεται.

«Την Παγκόσμια Ημέρα για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, καλώ όλες τις χώρες να διασφαλίσουν καλά καθορισμένες, επαρκείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους του εργαζόμενους στον τομέα της υγείας», αναφέρει ο Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγεσούς, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ Γκάι Ράιντερ σημειώνει ότι «η ασφάλεια και η υγεία ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού μας είναι ύψιστης σημασίας».

Ενώπιον της εξάπλωσης μιας μεταδοτικής ασθένειας, προσθέτει, «το πώς προστατεύουμε τους εργαζόμενους μας είναι αυτό που υπαγορεύει ξεκάθαρα πόσο ασφαλείς είναι οι κοινότητες μας, και πόσο ανθεκτικές θα είναι οι επιχειρήσεις μας, καθώς εξελίσσεται αυτή η πανδημία».

«Μόνο με την εφαρμογή μέτρων εργασιακής ασφάλειας και υγείας θα μπορέσουμε να προστατέψουμε τις ζωές των εργαζομένων, των οικογενειών τους και των ευρύτερων κοινοτήτων, να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της εργασίας και την οικονομική επιβίωση», αναφέρει ο κ. Ράιντερ.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών, εστιάζοντας στην πανδημία του COVID-19.

Ο στόχος, αναφέρεται, «είναι η τόνωση του εθνικού τριμερούς διαλόγου για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία».

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, σημειώνεται, «αξιοποιεί αυτή την ημέρα για να ευαισθητοποιήσει για την υιοθέτηση ασφαλών πρακτικών στους χώρους εργασίας και το ρόλο που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες εργασιακής ασφάλειας και υγείας».

«Θα εστιάσει επίσης στην μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάκαμψη και μελλοντική ετοιμότητα ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση μέτρων σε συστήματα διαχείρισης εργασιακής ασφάλειας και υγείας και τις πολιτικές σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο επιχειρήσεων», προστίθεται.

Η έκθεση «Ημέρα Ασφάλειας – ενώπιον μιας πανδημίας: διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία» υπογραμμίζει τους κινδύνους εργασιακής ασφάλειας και υγείας λόγω της εξάπλωσης του COVID-19. Εξερευνά επίσης μέτρα για πρόληψη και έλεγχο του κινδύνου μετάδοσης, ψυχολογικούς κινδύνους, εργονομικούς και άλλους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία και συνδέονται με την πανδημία.

Υπενθυμίζεται ότι η Διακήρυξη Εκατονταετηρίδας της ΔΟΕ η οποία υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2019 σημείωνε ότι «οι συνθήκες ασφάλειας και υγείας είναι θεμελιώδεις για την αξιοπρεπή εργασία». Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό σήμερα, καθώς η διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία είναι απαραίτητη για την διαχείριση της πανδημίας και την δυνατότητα επιστροφής στην εργασία, προστίθεται.

«Χρειαζόμαστε ειδικά μέτρα για να προστατέψουμε τα εκατομμύρια των εργαζόμενων στον τομέα της υγείας και άλλων εργαζόμενων οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη δική τους υγεία για εμάς κάθε μέρα», αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ Γκάι Ράιντερ.

«Η τηλεργασία προφέρει νέες ευκαιρίες σε εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται… Ωστόσο, οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να διαπραγματευθούν αυτές τις διευθετήσεις έτσι ώστε να διατηρήσουν μια ισορροπία με άλλες ευθύνες όπως η φροντίδα παιδιών, αρρώστων ή ηλικιωμένων και φυσικά των ίδιων», προσθέτει.