Το εποχικά προσαρμοσμένο εμπόριο της ΕΕ (εισαγωγές + εξαγωγές) με τη Νότια Κορέα αυξήθηκε από 8,0 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο 2020 σε 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ το Φεβρουάριο 2020, ενώ τον Μάρτιο του 2020, το εμπόριο της ΕΕ με τη Νότια Κορέα μειώθηκε σε 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ, και πάλι σε 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο 2020, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat, με την ευκαιρία της βιντεοδιάσκεψης των ηγετών Κορέας-ΕΕ, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τη Eurostat, τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2020, οι εισαγωγές της ΕΕ από τη Νότια Κορέα μειώθηκαν από 15,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 15,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2019 (-4%). Οι εξαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν από 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο αυτή (+ 7%).

Τον Απρίλιο του 2020 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, η ΕΕ εισήγαγε λιγότερα από τους δέκα βασικούς εμπορικούς εταίρους της, με εξαίρεση την Κίνα (+ 12%). Οι εισαγωγές από τη Νότια Κορέα μειώθηκαν κατά -12%.

Οι εξαγωγές της ΕΕ στους 10 βασικούς εμπορικούς εταίρους της μειώθηκαν επίσης κατά την περίοδο αυτή, με την υψηλότερη μείωση των εξαγωγών προς την Ινδία (-57%), ενώ η μικρότερη μείωση σημειώθηκε με την Κίνα (-6%). Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τη Νότια Κορέα μειώθηκαν κατά 25% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι εξαγωγές άλλων μηχανημάτων (+ 659 εκατομμύρια ευρώ, + 78%), αυτοκίνητα και αυτοκίνητα (+ 613 εκατομμύρια ευρώ, + 36%) και φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά προϊόντα (+ 111 εκατομμύρια ευρώ, + 49%) όλα αυξήθηκαν απότομα τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2019.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις των εξαγωγών σε απόλυτους όρους παρατηρήθηκαν για αεροσκάφη και συναφή εξοπλισμό (- 234 εκατομμύρια ευρώ, -43%) καθώς και για αντλίες, συμπιεστές και συναφή προϊόντα (- 74 εκατομμύρια ευρώ, -21%).

Σε σχέση με τις εισαγωγές των πιο εμπορεύσιμων αγαθών στην ΕΕ από τη Νότια Κορέα, οι υψηλότερες αυξήσεις τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι καταγράφηκαν για διάφορα χημικά προϊόντα (+ 196 εκατομμύρια ευρώ, + 108%), αυτόματη επεξεργασία δεδομένων μηχανήματα (+ 185 εκατομμύρια ευρώ, + 76%) και φαρμακευτικά και φαρμακευτικά προϊόντα (+ 167 εκατομμύρια ευρώ, + 24%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτους όρους παρατηρήθηκαν για τις εισαγωγές αυτοκινήτων και μηχανοκίνητων οχημάτων (- 546 εκατ. €, -24%), πλοίων, σκαφών και πλωτών κατασκευών (- 414 εκατ. €, -98%) και ανταλλακτικών οχημάτων (- € 126 εκατομμύρια, -13%).