Συρρίκνωση περίπου 2% αναμένει για την αμερικανική οικονομία το 2020 ο οίκος Moody’s, ο οποίος παράλληλα αναμένει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα εκτιναχθεί στο 15% του ΑΕΠ το 2020 και θα υποχωρήσει στο 10,5% το 2021, από 4,6% το 2019, για να μειωθεί στο 7,5% μέχρι το 2030.

Οι καθοδικοί κίνδυνοι στην πραγματική οικονομία παραμένουν υψηλή οδηγούμενοι από την αδύναμη ανάπτυξη και την υψηλή ανεργία, σημειώνει ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης, ο οποίος αναμένει ότι το πραγματικό ΑΕΠ των ΗΠΑ θα συρρικνωθεί κατά περίπου 2% το 2020, λόγω της περιορισμένης συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας κατά το πρώτο τρίμηνο και μιας πολύ απότομης συρρίκνωσης στο δεύτερο τρίμηνο, η οποία θα ακολουθηθεί από μια πιο μέτρια ανάκαμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Η αγορά εργασίας θα πληγεί «πολύ σκληρά» το δεύτερο τρίμηνο, με τις εβδομαδιαίες και μηνιαίες απώλειες θέσεων εργασίας να αγγίζουν ιστορικά υψηλά επίπεδα, τονίζει.

Επιπλέον, ο Moody’s τονίζει πως τα σημαντικά διευρυμένα δημοσιονομικά ελλείμματα θα οδηγήσουν σε σημαντική υψηλότερη επιβάρυνση του δημόσιου χρέους, από ό, τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, φθάνοντας στο 93% του ΑΕΠ το 2020 και στο 120% μέχρι το 2030, από 79% του ΑΕΠ το 2019.