Κυβέρνηση και άλλοι φορείς προάγουν τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ενώνουν τις δυνάμεις τους για εξοικονόμηση ενέργειας και ένα πιο καθαρό και υγιές περιβάλλον.

Την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, δόθηκε διάσκεψη Τύπου με αφορμή την 11η έκθεση εξοικονόμησης ενέργειας “SAVENERGY 2015” από τις 18 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, και στις ομιλίες τους όλοι οι παρευρισκόμενοι τόνισαν την ανάγκη χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Ο Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Κωνσταντίνος Ξήχειλος στο χαιρετισμό του είπε, μεταξύ άλλων, ότι η πολιτική του κράτους στηρίζεται πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες: Τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) και τη χρήση Φυσικού Αερίου (ΦΑ) για τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς αξιοποιώντας όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις επιβεβαιωμένες ποσότητες από τα γηγενή κοιτάσματα.

Για τις ΑΠΕ, είπε ότι το μερίδιό τους στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στη χώρα μας το 2014 ήταν 8.7% υπερκαλύπτοντας τον ενδιάμεσο στόχο για το 2015-2016 που έχει τεθεί από τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, που είναι 7.45%. Ο εθνικός στόχος για μερίδιο ΑΠΕ είναι 13% μέχρι το 2020. Σύμφωνα με τον κ. Ξήχειλο, σήμερα λειτουργούν στην Κύπρο 6 αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 157.5 MW, μεγάλος αριθμός μικρών και μεγάλων φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 71 MW, καθώς και 10 εγκαταστάσεις Βιομάζας συνολικής δυναμικότητας 10.7 MW.

Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο σε συνεργασία με την ΡΑΕΚ προωθεί τα σχέδια net metering για τον οικιστικό τομέα και αυτοπαραγωγής για τις επιχειρήσεις, τα οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν και τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας κατά τρόπο ουσιαστικό στην επίτευξη του εθνικού στόχου για τη συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο αλλά και προς όφελος του ηλεκτρικού συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πρόσθεσε, ήταν η 4η Αυγούστου κατά την οποία ενώ η μέγιστη ζήτηση ηλεκτρισμού στην Κύπρο ήταν 1013MW, η παραγωγή από ΑΠΕ ήταν 90MW από τα οποία 50MW προέρχονταν από ΦΒ συστήματα, μειώνοντας αντίστοιχα την ανάγκη για συμβατική παραγωγή.

Αναφορά έκανε και στη λειτουργία σχεδίων χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες και επιχειρήσεις τα οποία και συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. Προγραμματίζεται, είπε ο κ. Ξήχειλος, να παραχωρηθούν 8εκ. ευρώ για κατοικίες και 6εκ. ευρώ για επιχειρήσεις. Η ένταση της χορηγίας για τα Σχέδια αυτά είναι 50%, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αιτήσεων από ευάλωτους καταναλωτές, για τους οποίους παρέχεται χορηγία ύψους 75%. Μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί 33 αιτήσεις για επιχειρήσεις και 280 για κατοικίες.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ Αντώνης Πατσαλής στη δική του ομιλία είπε ότι στον προγραμματισμό και στις εργασίες της ΑΗΚ ξεχωρίζουν πάντοτε οι ενέργειες που στόχο έχουν την καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης στο καταναλωτικό κοινό μεταξύ αυτών η παραχώρηση χορηγιών και στήριξη προγραμμάτων σχολείων Δημοτικής, Μέσης και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η ενθάρρυνση ένταξης πολιτών σε διατιμήσεις ηλεκτρικής ενέργειας , η ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ, η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού για αποδοτικότερη αξιοποίηση των καυσίμων από εργοστάσια που χρησιμοποιούν στην παραγωγική τους διαδικασία θερμότητα και ηλεκτρισμό.

Όπως είπε ο κ. Πατσαλής, στην έκθεση φέτος θα παρουσιαστούν τρία έργα με τα οποία η ΑΗΚ πρωτοπορεί στους τομείς προώθησης των ΑΠΕ και στην εξοικονόμηση ενέργειας που είναι η Υπηρεσία e-charge, το ερευνητικό έργο SmartPV και η διαδικτυακή εφαρμογή για Εξοικονόμηση Ενέργειας Social Electricity.
Η υπηρεσία e-charge προσφέρεται από την ΑΗΚ στους κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων σε παγκύπρια βάση. Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί 14 και σύντομα, θα εγκατασταθούν ακόμη 2 φορτιστές, σε επιλεγμένα σημεία σε δημόσιους χώρους ώστε να εξυπηρετούν τον κάτοχο ηλεκτρικού οχήματος ώστε να μπορεί να καλύπτει με το όχημα του ολόκληρη την Κύπρο.

Το έργο SmartPV που αφορά τον έξυπνο συμψηφισμό μετρήσεων για προώθηση και κοστοστρεφή ενσωμάτωση των Φ/Β συστημάτων στο δίκτυο της Κύπρου (“Smart net metering for promotion and cost-efficient grid-integration of PV technology in Cyprus”), είναι μια ακόμη δραστηριότητα της ΑΗΚ. Το έργο αυτό το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα LIFE+ Environment Policy and Governance, άρχισε τον Ιούλιο του 2013 και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2017.

Επίσης, στην Έκθεση θα γίνεται επίδειξη της χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής για Εξοικονόμηση Ενέργειας (Social Electricity) που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμματος Social Electricity Online Platform (SEOP) στο οποίο συμμετέχει και η ΑΗΚ ως εταίρος.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Πήλικος ανέφερε στο χαιρετισμό του ότι η SAVENERGY, στα έντεκα χρόνια λειτουργίας της, καθιερώθηκε ως το σημαντικότερο εμπορικό γεγονός στην Κύπρο που καταπιάνεται με την προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών που εξοικονομούν ενέργεια. Συνέβαλε, σημείωσε, ώστε χιλιάδες συμπατριώτες μας να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες ΑΠΕ και ΕΞΕ και να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος.

Ο κ. Πήλικος είπε ότι μεγάλο ρόλο στην επιτυχία της SAVENERGY διαδραματίζουν και τα κρατικά σχέδια στήριξης για επενδύσεις σε τεχνολογίες ΑΠΕ και ΕΞΕ. Ειδικά το σχέδιο «Εξοικονομώ Αναβαθμίζω», σημείωσε, αναμένεται ότι θα αξιοποιηθεί από τους συμπατριώτες μας γιατί αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο και γενναιόδωρο σχέδιο που υιοθετήθηκε μέχρι τώρα. Το σχέδιο προωθεί χορηγίες που σε περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν και το 75% της επένδυσης.
Ανάμεσα στα προϊόντα που θα παρουσιαστούν στην έκθεση περιλαμβάνονται ολοκληρωμένες προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Συστήματα, Ηλιακοί θερμοσίφωνες, Θερμομονωτικά Υλικά, Πληροφοριακά συστήματα ελέγχου της τάσης του Ηλεκτρικού Ρεύματος, Συστήματα αξιοποίησης της βιομάζας, Ηλεκτρικά και Υβριδικά Οχήματα και Παροχείς Υπηρεσιών για εξοικονόμηση Ενέργειας σε βιομηχανίες/ξενοδοχεία/σπίτια και πολλά άλλα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.

Παράλληλα με τη “SAVENERGY 2015” η ΟΕΒ διοργανώνει και την 8η Έκθεση τεχνολογιών νερού και περιβάλλοντος “ENVIROTEC 2015”.

Σύμφωνα με τον κ. Πήλικο, η “ENVIROTEC 2015” είναι η σημαντικότερη πρωτοβουλία στην Κύπρο που στοχεύει στην προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών που προστατεύουν το περιβάλλον ή εξοικονομούν / βελτιώνουν την ποιότητα του νερού και συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού φόρτου και στη βέλτιστη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων.

Κατά την τελετή των εγκαινίων των δύο εκθέσεων από τον Υπουργό Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θα απονεμηθεί το Βραβείο Εξοικονόμησης Ενέργειας τόσο για επιχειρήσεις όσο και για οικιακούς καταναλωτές που επενδύουν σε προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Συγκεκριμένα θα απονεμηθεί χρηματικό βραβείο €8.500 σε επιχείρηση και χρηματικό βραβείο €1.700 σε οικιακό καταναλωτή, οι οποίοι προέβηκαν στην καλύτερη ή και αποδοτικότερη επένδυση σε προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας και εκμετάλλευσης των ΑΠΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ